BC Academy is gelieerd aan certificerende instellingen, welke te allen tijde hun onpartijdigheid moeten bewaken. Om deze reden dient ook BC Academy een onpartijdige positie in te nemen en te behouden.

We vinden het belangrijk dat onze trainingen aan uw verwachtingen voldoen, daarom zijn we duidelijk over wat BC Academy wel of juist niet kan bieden.

Belangrijk om te weten is dat onze trainingen zijn ontworpen om algemene kennis en vaardigheden over te dragen die kunnen worden toegepast in verschillende situaties.

Uitgebreide kennisoverdracht

Onze trainingen zijn ontworpen om kennis over te dragen met betrekking tot theoretische achtergronden en de verschillende methodieken en tools die relevant zijn voor uw vakgebied. U kunt dus uitleg verwachten over aanverwante theorieën, methodieken, technieken of tools.

Uitleg (certificatie)criteria

Onze ervaren trainers zijn experts en kunnen heldere uitleg geven over de betekenis van (certificatie)criteria. Ze helpen u graag om deze criteria beter te begrijpen.

Best practices

Onze trainers delen graag hun kennis en ervaring over bewezen ‘best practices’. Dit stelt u in staat om te leren van de ervaringen van anderen.

Geen specifiek advies

In het kader van onpartijdigheid en onafhankelijkheid kunnen onze trainers geen klantspecifieke oplossingen of adviezen bieden. Hoewel onze trainers uitgebreide kennis hebben binnen hun vakgebied, mogen ze geen specifieke oplossingen of adviezen bieden die zijn afgestemd op individuele situaties.

onpartijdigheid