BC Academy is er alles aan gelegen om ervoor te zorgen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Maar dienstverlening is mensenwerk en het kan dus voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Er zijn dan meerdere manieren waarop u uw klacht kunt indienen:

Een klacht indienen bij BC Academy

De eerste stap is altijd om een klacht bij ons in te dienen. Niet alleen omdat wij graag uw klacht willen verhelpen, maar ook omdat de Autoriteit Persoonsgegevens dit vereist voordat zij uw klacht in behandeling nemen. Wij adviseren u uw klacht schriftelijk in te dienen. Dit kunt u doen met behulp van ons klachtenformulier op de website, maar u kunt natuurlijk ook een e-mail of een brief sturen. De contactgegevens daarvoor vindt u onderaan iedere pagina op onze website.

< terug naar de privacy verklaring(en)

Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij uw klacht hebben behandeld, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klacht indienen via een formulier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klik hier voor meer informatie over het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klik hier voor het klachtenformulier van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het behandelen van uw klacht door de Autoriteit Persoonsgegevens kan tot een boete leiden voor ons, maar nooit tot een schadevergoeding voor u. Als u financiële genoegdoening wenst dan moet u daarvoor naar de rechter.

< terug naar de privacy verklaring(en)