Trainer: Joost Holstvoogd
Datum: 10/03/2025
Locatie: ntb
Prijs:  6.958,00
BC 5701 implementatie professional

Inhoud

Het doel van deze toegepaste leergang is om u te ondersteunen bij de implementatie van de AVG Certificeringsstandaard en -criteria BC 5701:2023 binnen uw organisatie. Gedurende 9 maanden lopen de opleiding en implementatie hand in hand. U brengt het geleerde direct in praktijk en krijgt feedback en tips specifiek voor uw situatie.

De inhoudelijke thema’s van deze leergang komen overeen met de kortere ‘fast track’ variant van de opleiding BC 5701 Implementatie Professional. In deze leergang is er meer tijd per onderwerp om stil te staan bij de praktijk van de deelnemers. Daarnaast zit er meer ruimte tussen de lesdagen om het geleerde in praktijk te brengen.

Voorkennis

We veronderstellen bekendheid met de AVG, enige ervaring met projectmanagement en organisatiekundige kennis en inzicht op HBO-niveau. Heeft u deze ervaring niet, dan zal de opleiding soms abstract zijn en vermindert voor u het leerrendement.

Doelgroep

Gaat u binnen uw organisatie de implementatie van de AVG Certificeringsstandaard en -criteria BC 5701:2023 begeleiden en wilt u het vertrouwen hebben van een gedegen implementatietraject? Wilt u niet alleen kennis en inzicht opdoen, maar ook feedback krijgen op de eigen implementatie? Dan is deze praktijkgerichte leergang de juiste keuze. De leergang ondersteunt u gedurende driekwart jaar in het implementeren van de AVG Certificeringsstandaard en -criteria BC 5701:2023. Niet alleen met kennis en vaardigheden, maar juist ook met praktische feedback toegesneden op uw eigen situatie.

 • Product owners die hun verwerkingsactiviteiten willen certificeren;
 • Projectmanagers van implementatieprocessen;
 • Iedereen die hands-on leidinggeeft aan een implementatietraject voor de AVG Certificeringsstandaard en -criteria BC 5701:2023

Blijvend up-to-date

Heeft u deelgenomen aan een BC 5701-opleiding, dan wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse expert-sessies. Tijdens deze sessies worden de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de AVG Certificeringsstandaard en -criteria BC 5701:2023 besproken. Leermomenten en inzichten vanuit implementatietrajecten en certificatieaudits worden gedeeld. Zo blijft u up-to-date en behoudt de opleiding haar waarde.

Wat niet binnen deze opleiding valt

Er zijn meer relevante vakgebieden die van belang zijn bij het succesvol begeleiden van implementatie en die niet of nauwelijks in deze opleiding aan de orde komen. Zo gaat deze opleiding niet in op verandermanagement, projectmanagement en/of de betekenisgeving m.b.t. de AVG.

Alternatieven voor deze opleiding

Heeft al veel ervaring met het implementeren van certificeringsstandaarden, dan is de kortere en meer theoretische ‘fast track’ variant van deze opleiding waarschijnlijk een betere keuze.

Programma

 • Afbakening van de certificering
 • Inventariseren, vaststellen en valideren van object van certificering
 • Vaststellen van het toepassingsgebied
 • Helder maken van alle eisen
 • In kaart brengen van de verwerkingsketen
 • Vaststellen aanvullende eisen
 • Vertalen van eisen naar requirements
 • Borgen van compliance
 • De rol en werking van het managementsysteem
 • Het maken van zinvol beleid
 • Risicomanagement
 • Essenties van privacy risicomanagement
 • Informatiebeveiliging aansluiten op privacy
 • Koppeling met privacy by design
 • Beoordeling van de implementatie
 • Verschillen tussen product- en managementsysteemcertificering
 • Bouwblokken van de AVG Certificeringsstandaard en -criteria BC 5701:2023
 • Samenhang van de AVG Certificeringsstandaard en -criteria BC 5701:2023
 • Het implementatietraject
 • Een projectaanpak opstellen
 • Succesfactoren met betrekking tot het implementatieproject

Toetsing

Deze opleiding kent twee examenvormen, te weten een implementatieportfolio of een schriftelijke examen.

Wanneer u in staat bent om tijdens de opleiding de implementatie van de BC 5701 succesvol af te ronden, dan ontvangt u op basis van uw implementatieportfolio het diploma ‘BC 5701 Implementatie Professional’ en wordt u, als u dat wilt, ingeschreven in het ‘BC 5701 Professionals register’ van Brand Compliance.

Lukt het door omstandigheden niet om de implementatie van de BC 5701 binnen de termijn van de opleiding af te ronden, dan krijgt u de mogelijkheid om de opleiding af te ronden met het schriftelijk examen ‘BC 5701 Implementatie Professional’. Slaagt u voor dit examen, ook dan ontvangt u het diploma ‘BC 5701 Implementatie Professional’ en wordt u, als u dat wilt, ingeschreven in het ‘BC 5701 Professionals register’ van Brand Compliance.

Studiebelasting

We gaan ervan uit dat u voorafgaand aan de eerste lesdag de Certificatiestandaard BC 5701 heeft bestudeerd. Houd hierbij rekening met een studiebelasting van 8 – 12 uur.

Tussen de opleidingsdagen in, vinden intervisiebijeenkomsten plaats die u in onderling overleg plant. Houd hiervoor rekening met circa 4 uur per maand.

Het belangrijkste is dat u gedurende de opleiding binnen uw eigen organisatie aan de slag gaat met het implementeren van de BC 5701. Hoewel dit moeilijk aan te merken valt als studiebelasting, moet u er rekening mee houden dat u gedurende de opleiding gemiddeld zo’n 2-3 dagen per week bezig bent met de begeleiding van de implementatie binnen uw organisatie. Uiteraard is de benodigde tijd afhankelijk van uw eigen ervaring, de ondersteuning die u krijgt vanuit de organisatie en de omvang en complexiteit van het object van certificering.

Plaats & data

Dag 1

 • maandag 10 maart 2025
 • 09:00 – 17:00 uur

Dag 2

 • dinsdag 11 maart 2025
 • 09:00 – 17:00 uur

Dag 3

 • maandag 7 april 2025
 • 09:00 – 17:00 uur

Dag 4

 • maandag 12 mei 2025
 • 09:00 – 17:00 uur

Dag 5

 • maandag 16 juni 2025
 • 09:00 – 17:00 uur

Dag 6

 • maandag 8 september 2025
 • 09:00 – 17:00 uur

Dag 7

 • maandag 6 oktober 2025
 • 09:00 – 17:00 uur

Dag 8

 • maandag 10 november 2025
 • 09:00 – 17:00 uur

Dag 9

 • maandag 8 december 2025
 • 09:00 – 17:00 uur

Dag 10

 • maandag 12 januari 2026
 • 09:00 – 17:00 uur

Locatie:

Nog niet bekend

Groepsgrootte

Deze opleiding gaat door als zich minimaal 8 deelnemers hebben ingeschreven. Met 12 inschrijvingen is de groep vol. U kunt zich dan nog wel opgeven voor de wachtlijst.

 

Investering

€ 6.958,- (excl. btw) € 8.419,18 (incl. btw)

In de prijs is inbegrepen:

 • Cursusmateriaal
 • Toetsings- en diplomakosten
 • Een ingebonden versie van AVG Certificeringsstandaard en -criteria BC 5701:2023
 • Arrangementskosten (locatie, lunch, koffie/thee/water)

Niet inbegrepen:

Kosten i.v.m. eventueel verblijf/overnachting.